Magit – Lider nowoczesnych mediów

Tłumaczenia dla branży medycznej

Branża medyczna charakteryzuje się szczególnymi wymaganiami odnośnie do jakości tłumaczeń. Wynika to faktu, że nieprawidłowe tłumaczenie instrukcji lub materiałów medycznych może doprowadzić do zagrożenia zdrowia lub życia pacjentów. Postać i treść takich dokumentów są też często regulowane przepisami oraz normami.

Aby zagwarantować niezmiennie wysoki poziom jakościowy tłumaczeń i prac lokalizacyjnych, MAGIT kładzie szczególny nacisk na dobór doświadczonych tłumaczy i korektorów, współpracę z konsultantami, utrzymywanie spójnej bazy terminologicznej oraz poszerzoną kontrolę jakości.

Mamy bogate doświadczenie w tłumaczeniach dla wielu dziedzin medycyny, np.: chirurgii, diabetologii, hematologii, kardiologii, okulistyki, radiologii i diagnostyki obrazowej, biochemii klinicznej, ortopedii czy stomatologii.

W ciągu ostatnich 20 lat tłumaczyliśmy m.in.:

  • instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu medycznego (tomografy, USG, aparatura rentgenowska, analizatory, sprzęt do endoskopii, defibrylatory itp.);
  • materiały edukacyjne i szkoleniowe (także multimedialne);
  •  ulotki do akcesoriów jednorazowego użytku (stentów, cewników, prowadników czy implantów);
  •  dokumentację badań klinicznych (informacje dla pacjenta, formularz świadomej zgody pacjenta itp.);
  •  karty charakterystyki preparatów i substancji niebezpiecznych (MSDS);
  •  oprogramowanie i sterowniki do aparatury medycznej i diagnostycznej;
  •  artykuły naukowe, materiały internetowe i publikacje prasowe związane z medycyną i biotechnologią.

Lider nowoczesnych mediów

Skontaktuj się z nami

Szybki kontakt