Magit – Lider nowoczesnych mediów

Post-editing

Ostatnie lata charakteryzują się dynamicznym rozwojem tłumaczenia maszynowego (machine translation). Szersze zastosowanie mają zwłaszcza statystyczne tłumaczenie maszynowe (SMT) i opracowane po nim neuronowe tłumaczenie maszynowe (NMT). Jednak pomimo szybkiego postępu uzyskane w ten sposób teksty nie nadają się do biznesowego lub komercyjnego zastosowania bez dodatkowej obróbki. Taką obróbkę zwykle określa się jako post-editing, a wykonują ją odpowiednio wdrożeni, profesjonalni korektorzy.

MAGIT ma duże doświadczenie w realizacji post-editingu dla klientów wymagających przetworzenia dużej objętości materiału przy zachowaniu odpowiednio dobranych kryteriów jakościowych. Dysponujemy zespołem przeszkolonych i doświadczonych post-edytorów oraz prowadzących projekty. Pozwala nam to szybko zebrać zespół do pilnych zleceń klientów i przeprowadzenia prac w różnych środowiskach tłumaczeniowych.

Lider nowoczesnych mediów

Skontaktuj się z nami

Szybki kontakt