Urządzenia medyczne

Branża medyczna charakteryzuje się szczególnymi wymaganiami odnośnie jakości tłumaczeń. Wynika to faktu, iż nieprawidłowe tłumaczenie instrukcji lub materiałów medycznych może doprowadzić do zagrożenia zdrowia lub życia pacjentów. Postać i treść takich dokumentów jest też często regulowana przepisami i normami.

Aby zagwarantować niezmiennie wysoki poziom jakościowy tłumaczeń i prac lokalizacyjnych, MAGIT kładzie szczególny nacisk na dobór doświadczonych tłumaczy i korektorów, współpracę z konsultantami, utrzymywanie spójnej bazy terminologicznej oraz poszerzonej kontroli jakości.

Mamy bogate doświadczenie w tłumaczeniach dla wielu dziedzin medycyny, np.: chirurgii, diabetologii, hematologii, kardiologii, okulistyki, radiologii i diagnostyki obrazowej, biochemii klinicznej, ortopedii czy stomatologii.

W ciągu 20 lat tłumaczyliśmy m.in.:

  • Instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu medycznego (tomografy, USG, aparatura rentgenowska, analizatory, sprzęt do endoskopii, defibrylatory itp.)
  • Materiały edukacyjne i szkoleniowe (także multimedialne)
  • Ulotki do akcesoriów jednorazowego użytku (stentów, cewników, prowadników czy implantów)
  • Dokumentację badań klinicznych (informacje dla pacjenta, formularz świadomej zgody pacjenta itp.)
  • Karty charakterystyki preparatów i substancji niebezpiecznych (MSDS)
  • Oprogramowanie i sterowniki do aparatury medycznej i diagnostycznej
  • Artykuły naukowe, materiały internetowe i publikacje prasowe związane z medycyną i biotechnologią

Lider nowoczesnych mediów

Skontaktuj się z nami

Szybki kontakt