Post-editing

Ostatnie lata charakteryzują się dynamicznym rozwojem rozwiązań tłumaczenia maszynowego (machine translation). Szersze zastosowanie mają zwłaszcza statystyczne tłumaczenie maszynowe (SMT) i opracowane po nim neuronowe tłumaczenie maszynowe (NMT). Jednak pomimo szybkiego postępu uzyskane w ten sposób teksty nie nadają się do biznesowego lub komercyjnego zastosowania bez dodatkowej obróbki. Obróbkę taką zwykle określa się jako post-editing a wykonują ją odpowiednio wdrożeni, profesjonalni korektorzy.

MAGIT ma duże doświadczenie w realizacji prac związanych z post-editingiem dla klientów wymagających przetworzenia dużej objętości materiału przy zachowaniu odpowiednio dobranych kryteriów jakościowych.

Dysponujemy zespołem przeskolonych i doświadczonych post-edytorów oraz prowadzących projekty. Umożliwia nam to szybkie zebranie ekipy do pilnych zleceń klientów i przeprowadzenie prac w różnych środowiskach tłumaczeniowych.

Lider nowoczesnych mediów

Skontaktuj się z nami

Szybki kontakt