Jakość

Utrzymanie odpowiedniego poziomu jakości usług tłumaczeniowych dla klienta wymaga nieustannego zgrania czterech elementów: komunikacji z klientem, zarządzania projektami, zarządzania zasobami ludzkimi (zespół w firmie oraz osoby i firmy współpracujące) oraz infrastruktury technicznej. Dla każdego z nich dopracowaliśmy się sprawnych rozwiązań i dobrych praktyk, które dają naszym klientom pewność, że ich zlecenia są w dobrych rękach a w razie niespodziewanych kłopotów po stronie klienta, może on liczyć na naszą aktywną pomoc.

Oto kilka kluczowych punktów naszego postępowania z projektami:

  • Każdy projekt realizowany przez nas jest zarządzany przez kierownika projektu, odpowiedzialnego za kontakty z klientem, zebranie zespołu, harmonogram, zapewnienie odpowiedniej jakości i prawidłowe rozliczenie prac.
  • Stałym klientom przypisujemy stały zespół tłumaczy i korektorów kierując się doświadczeniem i zebranymi danymi o jakości pracy.
  • Wszelkie tłumaczenia wykonywane są jedynie przez osoby, dla których język docelowy tłumaczenia jest językiem ojczystym.
  • Każdy projekt jest zapisywany w systemie zarządzania, z którego korzystają wszyscy prowadzący projekty. Pozwala to na monitorowanie postępu prac i efektywne alokowanie zasobów.
  • Współpracujemy jedynie ze starannie sprawdzonymi tłumaczami, którzy pomyślnie przeszli etapy kwalifikacyjne. Ich praca podlega regularnej ocenie jako nieodłączny element procesu. Przy naborze kierujemy się wymaganiami normy 17100.
  • W przypadku tłumaczeń na język inny niż polski są one wykonywane przez stałych współpracowników, dla których dany język jest ojczystym a oni sami mieszkają w kraju, gdy jest to język urzędowy.
  • W naszych projektach tłumaczeniowych wykorzystujemy narzędzia TM pomagające zachować spójność terminologiczną i językową (SDL Studio, MemoQ, Across itp) oraz narzędzia kontroli jakości.
  • W zależności od wymagań klienta ustalane są konkretne reguły postępowania na etapie korekty oraz kontroli jakości (QA).

Zapraszamy do kontaktu - chętnie udzielimy bardziej szczegółowych informacji.

Lider nowoczesnych mediów

Skontaktuj się z nami

Szybki kontakt