Biznes

Oprócz wymienionych na innych stronach naszej witryny tłumaczeń specjalistycznych i prac lokalizacyjnych wykonujemy też tłumaczenia pozostałych typów materiałów niezbędnych, aby firmy i przedsiębiorstwa mogły sprawnie rozwijać swoją działalność na rynkach zagranicznych, przy zachowaniu spójnego i atrakcyjnego wizerunku rynkowego. W ten zakres wchodzą oferty handlowe, materiały promocyjne i marketingowe, dokumentacja prawna, informacje prasowe i na strony WWW, umowy, kontrakty czy materiały szkoleniowe.

W zależności od typu dokumentu i jego charakteru dobieramy odpowiednie rozwiązania językowe, przy zachowaniu spójności nazw i terminologii stosowanych w konkretnej firmie.

Warto pamiętać, że klienci lub osoby potencjalnie zainteresowane ofertą firmy wyrabiają sobie opinię o firmie na podstawie przygotowanych przez nią materiałów, a wszelkie niedociągnięcia w warstwie językowej często oznaczają utratę szans na sprzedaż produktów firmy lub pozycjonują ją gorzej niż konkurentów.

Dlatego dobór partnera do prac tłumaczeniach jest bardzo ważny — tylko raz można zrobić pierwsze wrażenie.

Lider nowoczesnych mediów

Skontaktuj się z nami

Szybki kontakt