Magit – Lider nowoczesnych mediów

Jakość, design i najnowsze technologie

Główna idea Digital Signage to co i w jaki sposób zostanie wyświetlone na ekranie i jakie będą tego efekty. Dobry content sprawia, że sieć jest efektywna i zyskowna. Dobry - to znaczy atrakcyjny wizualnie, to efekt twórczej kreacji. Ale równie ważna jest ergonomia contentu połączona z ergonomią nośnika, a więc zastosowanie takich środków by content w maksymalnym możliwym stopniu spełnił zadania jakie są dla niego określone. A głównym zadaniem jest skuteczność.

Tworząc content najpierw definiujemy zadania, poznajemy warunki w jakich content będzie oddziaływał. Następnie wybieramy technologie, które będą najlepiej odpowiadały specyfice prezentowanej treści, nośnika i lokalizacji.

Kontent - Kontent promocyjny

Kontent promocyjny

Musi być atrakcyjny, nowoczesny, musi przyciągnąć uwagę i pozostawić dobre wrażenie, które procentuje. Liczy się pomysł i kreatywna forma. Wykorzystujemy sposoby przyciągania uwagi i wpływania na pozytywny odbiór. Jedną z form przyciągania uwagi jest ruch, stąd przewaga Digital Signage nad tradycyjnym outdoorem oraz animacja i video jako wiodąca forma contentu. Stosujemy animację motion design i flash, realizujemy nagrania video i audio i łączymy wszystko w nową świeżą jakość.

Kontent - Kontent informacyjny

Kontent informacyjny

Szybka wymiana informacji to główny czynnik rozwoju. Dobra informacja to także pośrednio skutek promocyjny, ponieważ buduje pozytywny wizerunek publikującego informację. Treść musi być jasna, łatwo dostępna i zauważalna. Pracując nad aplikacjami informacyjnymi pilnujemy kryterium komunikatywności testując content na potencjalnych odbiorcach. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie w łączeniu contentu informacyjnego i promocyjnego choćby poprzez podział ekranu na strefy.

Kontent - Aplikacje interaktywne

Aplikacje interaktywne

Infokioski i monitory dotykowe to więcej możliwości dla kreacji contentu. Przede wszystkim przepływ informacji jest dwustronny - do i od oglądającego. To również szeroki wachlarz rozwiązań zarówno w warstwie kreacji, jak i architektury informacji. Interaktywność to rozwiązanie dla publikacji informacji bardziej kompleksowej, umożliwiające oglądającemu intuicyjny wybór konkretnych treści. Oprócz prezentacji interaktywnych skutecznym narzędziem promocji są gry interaktywne. Najciekawsze efekty osiągamy poprzez łączenie różnych mediów, w tym również video, animację i audio w formy interaktywne.

Lider nowoczesnych mediów

Skontaktuj się z nami

Szybki kontakt