Wszelkie tłumaczenia techniczne:

  • instrukcje użytkownika/obsługi
  • katalogi
  • opisy techniczne
  • instrukcje serwisowe
  • materiały towarzyszące

Każdy tekst podlega korekcie językowej i merytorycznej

Konsultacje tłumaczeń ze specjalistami i ekspertami w przedmiocie tłumaczenia

Wykorzystanie narzędzi wspomagających tłumaczenie

Skład tekstu i przygotowanie do druku

Możliwość przygotowania wersji gotowej do rozpowszechniania w formie drukowanej lub na dysku CD-ROM
   © MAGIT

Tłumaczenia: Co tłumaczymy:
[ Oprogramowanie | Dokumentacja techniczna | Multimedia i serwisy internetowe | Inne ]
Strona główna firmy MAGIT