Pełny zakres lokalizacji:

 • interfejs użytkownika (oprogramowanie)
 • dokumentacja elektroniczna (system pomocy, kreatory, samouczki)
 • dokumentacja drukowana (przygotowanie ilustracji, skład i przygotowanie do druku)
 • wszelkie materiały towarzyszące (okładki, karty rejestracyjne, itp.)

System kontroli jakości:

 • testowanie interfejsu użytkownika
 • dbałość o poprawność językową i merytoryczną tekstu
 • korekta układu graficznego
 • zachowanie spójności terminologii z innymi produktami klienta oraz standardami przyjętymi na rynku
 • zachowanie spójności terminologii z platformą systemową

Doświadczony zespół pracowników

Sprawna realizacja projektów:

 • nowoczesny sprzęt komputerowy
 • narzędzia wspomagające tłumaczenie (CAT)
 • narzędzia wspomagające zarządzanie projektem
 • zrealizowane projekty: od kilkuset do ponad 1.000.000 słów

 
   © MAGIT

Tłumaczenia: Co tłumaczymy:
[ Oprogramowanie | Dokumentacja techniczna | Multimedia i serwisy internetowe | Inne ]
Strona główna firmy MAGIT