Tłumaczymy także:

  • materiały dla prasy
  • informacje o produktach
  • materiały marketingowe
  • reklamy
  • inne publikacje
Na życzenie klientów możemy też zająć się przygotowaniem kompletnej publikacji oraz organizacją jej produkcji na dysku CD-ROM lub w formie drukowanej. W ten sposób jako efekt końcowy klient otrzymuje gotowe dyski CD-ROM lub wydrukowane materiały.   © MAGIT

Tłumaczenia: Co tłumaczymy:
[ Oprogramowanie | Dokumentacja techniczna | Multimedia i serwisy internetowe | Inne ]
Strona główna firmy MAGIT