o_firmie kontakt newsletter jezyk sklep
magit
infokioski digital multimedia monitory_dotykowe materialy_reklamowe oznakowanie lokalizacja
Unia Europejska

unia

Nagrody

medal
medal

Certyfikat
ISO 9001:2008

medal

ISO 14001:2004

medal

Polityka środowiskowa

medal

Polityka Jakości

medal

Aktualności

2009-06-11
Ogłoszenie wyników wyboru dostawców

Projekt numer WND-RPDS.01.01.00-02-002/08

1. Zamawiający:
Magit sp. z o.o. Psary ul. Parkowa 11, 51-180 Wrocław NIP: 898-18-69-717 REGON: 932093030

2. Tytuł projektu:
Sieć informacji i reklamy interaktywnej DSnet – opracowanie technologii i wdrożenie rynkowe

3. Priorytet/działanie (nr i nazwa):
Priorytet: 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw „Przedsiębiorstwa i Innowacyjność” Działanie: 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw

4. Przedmiot zapytania ofertowego:
• Dostawa terminali multimedialnych z wyposażeniem (Zadanie 1. Budowa sieci DSNET) Spośród 3 ważnych ofert wybrano ofertę firmy: EX-OR s.c. A.Cal R.Nabiałek, 53-227 Wrocław, ul. Inżynierska 17A
• Opracowanie i przekazanie autorskich praw majątkowych do aplikacji umożliwiającej tworzenie contentu do gabloty multimedialnej (Zadanie 2. Przygotowanie do produkcji materiału reklamowego) Spośród 3 ważnych ofert wybrano ofertę firmy: Integrity Studio Szymon Siarkiewicz, 54-115 Wrocław, ul. Grabowa 85
• Dostawa notebooków z oprogramowaniem użytkowym (Zadanie 3. Wyposażenie stanowisk pracy w ramach projektu) Spośród 2 ważnych ofert wybrano ofertę firmy: SKYNET s.c., 50-432 Wrocław, ul. Zgodna 4

Wszystkim firmom, które zechciały odpowiedzieć na nasze zapytania, serdecznie dziękujemy.
Jednocześnie informujemy, iż w najbliższych dniach, do wskazanych wyżej dostawców/wykonawców zostaną skierowane stosowne zamówienia.

Magit Sp. z o.o., Wrocław, tel. (071) 347 73 30/31, faks (071) 372 94 58, e-mail: magit@magit.pl