o_firmie kontakt newsletter jezyk sklep
magit
infokioski digital multimedia monitory_dotykowe materialy_reklamowe oznakowanie lokalizacja
Unia Europejska

unia

Nagrody

medal
medal

Certyfikat
ISO 9001:2008

medal

ISO 14001:2004

medal

Polityka środowiskowa

medal

Polityka Jakości

medal

Aktualności

2009-05-08
Innowacyjny projekt Magitu otrzyma dotacje z UE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

6 maja 2009r. zarząd firmy Magit podpisał umowę z Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

Tytuł projektu, na który Magit otrzyma środki z UE, to:
„Sieć informacji i reklamy interaktywnej DSnet - opracowanie technologii i wdrożenie rynkowe”.

W ramach tego projektu Magit stworzy sieć w pełni interaktywnych terminali reklamy i informacji zarządzanych zdalnie z centrum zarządzania (DSnet) oraz własny produkt o nazwie gablota multimedialna digiCASE, który będzie elementem sieci lub samodzielnie działającym nośnikiem.

Wszystko w ramach Priorytetu 1. „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw”, działanie: „1.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw”, schemat: „1.1.A2 Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa”.

Podpisanie umowy to ukoronowanie kilku miesięcy pracy. Zdobycie dofinansowania nie jest proste. Wymaga świetnego planu, pełnej jego dokumentacji oraz własnego wkładu finansowego.

Dla celów badawczo-rozwojowych Magit podjął współpracę z Wrocławskim Centrum Transferu i Technologii, z Akademią Sztuk Pięknych oraz Uniwersytetem Ekonomicznym.
Nazwy DSnet i digiCASE zostały zgłoszone do rejestracji znaków towarowych w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego i w 2009 roku będą chronione prawnie jako słowno-graficzne znaki zastrzeżone.
Działania te wpłynęły na ogólną ocenę projektu, jako innowacyjnego.

W klasyfikacji ogólnej Magit zdobył 28 punktów, podczas gdy firma z pierwszego miejsca tabeli zdobyła ich 32.

Firma Magit już po raz piąty realizuje pomyślnie projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Całkowita kwota realizowanej inwestycji to 548 tys. zł, natomiast kwota przyznanego dofinansowania to: 269 tys. zł.

Magit Sp. z o.o., Wrocław, tel. (071) 347 73 30/31, faks (071) 372 94 58, e-mail: magit@magit.pl