o_firmie kontakt newsletter jezyk sklep
magit
infokioski digital multimedia monitory_dotykowe materialy_reklamowe oznakowanie lokalizacja
Unia Europejska

unia

Nagrody

medal
medal

Certyfikat
ISO 9001:2008

medal

ISO 14001:2004

medal

Polityka środowiskowa

medal

Polityka Jakości

medal

Aktualności

2010-06-01
ZAPYTANIE OFERTOWE: Zakup zestawu routerów do zarządzania siecią terminali

ZAPYTANIE OFERTOWE

Opis: Opis: zestawienie znakow rpo cz b-3 luty 2010.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt numer WND-RPDS.01.01.00-02-002/08

 

1. Zamawiający:

Magit sp. z o.o. Psary ul. Parkowa 11, 51-180 Wrocław

NIP: 898-18-69-717

REGON: 932093030

 

 

2.  Tytuł projektu: 

Sieć informacji i reklamy interaktywnej DSnet – opracowanie technologii i wdrożenie rynkowe

 

3.  Priorytet/działanie (nr i nazwa):

Priorytet: 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw „Przedsiębiorstwa i Innowacyjność”

Działanie: 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw

 

4. Przedmiot zamówienia:

Zakup zestawu routerów do zarządzania siecią terminali – (Zadanie 1. Budowa sieci DSNET)

Urządzenie o zintegrowanej obudowie metalowej z wbudowanym zasilaczem, posiadające minimum następujące cechy:

 

Routery:

Ilość: 1 szt.

1. Fizyczne:

a. Obudowa umożliwiająca montaż w szafie telekomunikacyjnej 19”

b. Wbudowany zasilacz 230V/50Hz dostępny z tyłu urządzenia

c. Porty komunikacyjne dostępne z przodu urządzenia:

i. Konsola szeregowa (RJ45)

ii. WAN *2 (RJ45)

iii. LAN * 8 (RJ45)

d. Sygnalizacja stanu portów poprzez diody obrazujące stan portu oraz prędkość pracy portu

 

2. Funkcjonalne:

a. Bezpieczeństwo:

i. Wbudowana funkcjonalność firewall

ii. Packet filtering

iii. NAT

iv. Mechanizmy AAA

b. VPN realizowany sprzętowo przez dedykowany procesor szyfrujący

i. Site-to-site

ii. RemoteAccess

c. Pamięć 128MB SDRAM i 16MB FLASH

d. Parametry pracy

i. 0 do 40 st C

ii. Wilgotność 5% do 90%

iii. Pobór mocy do 10W

e. Zarządzanie

i. Dedykowany port konsoli

ii. Zdalnie z wykorzystaniem protokołów TELNET, SSH

Przełączniki sieciowe:

Ilość: 2szt.

1. Fizyczne:

a. Obudowa umożliwiająca montaż w szafie telekomunikacyjnej 19”

b. Wbudowany zasilacz 230V/50Hz dostępny z przodu urządzenia

c. Porty komunikacyjne dostępne z przodu urządzenia:

i. Konsola szeregowa (RJ45)

ii. UPLINK *1 COMBO (RJ45+SFP)

iii. LAN * 8 (RJ45)

d. Sygnalizacja stanu portów poprzez diody obrazujące stan portu oraz prędkość pracy portu

e. Parametry pracy

i. Temperatura pracy -5 do 55 st C

ii. Wilgotność 10% do 90%

f. Wydajność

i. Przełączanie min 3,6Gb/s

ii. Forwarding 2,68Mpps

g. 64MB DRAM

h. 16MB FLASH

 

2. Funkcjonalne:

a. Agregacja portów (Link Aggregation)

b. FlowControll

c. VLAN zgodnie ze standardem 802.1Q

d. QinQ

e. GVRP

f. STP/RSTP/MSTP

g. Multicast (IGMP)

h. QoS

i. Traffic Clasification

ii. AccessControl and Re-marking

iii. Traffic Policing

iv. Congestion Management

v. Rate Limit

vi. Aggregate CAR

i. Bezpieczeństwo

i. HCP (Hierarchical Command Protection)

ii. Remote SSH login

iii. Encr. Auth SNMP v3

iv. AAA

v. CPU Channel Protection

vi. Obsługa standardu 802.1x

Router i przełączniki należy uruchomić w siedzibie firmy Magit oraz skonfigurować do działania z istniejącą siecią.

 

5. Sposób obliczania ceny ofertowej:

Podane w ofercie ceny powinny być cenami netto i obejmować wszystkie składniki niezbędne do wykonania/ dostarczenia przedmiotu zapytania.

Oferta może zawierać ceny jednostkowe, wymagane jest jednak podanie sumarycznej wartości oferty.

Wartość oferty powinna być określona w PLN. W przypadku podania ceny w walucie innej niż złotówki, zostanie ona przeliczona wg. średniego kursu waluty z dnia porównywania ofert.

Cena brutto zostanie obliczona przez dodanie do ceny netto wartości podatku VAT w wys. 22% wartości netto.

Cena powinna być określona przez Dostawcę z uwzględnieniem wszelkich upustów, które oferuje Dostawca.

Cena nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty.

 

 

 

6. Zakładany termin i miejsce realizacji zamówienia:

II kwartał 2010 w siedzibie Zamawiającego.

7. Kryteria oceny ofert

Oferty zostaną poddane ocenie, wg poniższych kryteriów:

- Cena – waga - 100%

 

Liczba przyznanych punktów w ramach tego kryterium zostanie określona wg wzoru:

C min

C= ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ x 100

C n

C - ilość punktów danej oferty

C min - najniższa cena spośród oferowanych

C n - cena aktualnie analizowanej oferty

 

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów (przy założeniu, że 1%=1punkt).

 

8. Miejsce, sposób i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do 18-06-2010 w biurze

Magit sp. z o.o. Psary, ul. Parkowa 11, 51-180 Wrocław,
drogą pocztową na powyższy adres, bądź elektroniczną
marcin.ziolkowski@magit.pl

 

9. Termin związania ofertą:

30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert

10. Zastrzegamy sobie prawo rozpatrywania jedynie tych ofert, które dotrą do nas w określonym w zapytaniu terminie. Wybór wykonawcy/dostawcy zostanie dokonany po uprzednim porównaniu i ocenie wszystkich otrzymanych ofert.

Pliki do pobrania:

zapytanie

Magit Sp. z o.o., Wrocław, tel. (071) 347 73 30/31, faks (071) 372 94 58, e-mail: magit@magit.pl