o_firmie kontakt newsletter jezyk sklep
magit
infokioski digital multimedia monitory_dotykowe materialy_reklamowe oznakowanie lokalizacja
Unia Europejska

unia

Nagrody

medal
medal

Certyfikat
ISO 9001:2008

medal

ISO 14001:2004

medal

Polityka środowiskowa

medal

Polityka Jakości

medal

Aktualności

2009-05-11
ZAPYTANIE OFERTOWE: Oprogramowanie do zarządzania procesami biznesowymi w projekcie

Opis: Opis: zestawienie znakow rpo cz b-3 luty 2010.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt numer WND-RPDS.01.01.00-02-002/08

 

1. Zamawiający:

Magit sp. z o.o.

Psary ul. Parkowa 11, 51-180 Wrocław

NIP: 898-18-69-717

REGON: 932093030

 

 

2.  Tytuł projektu: 

Sieć informacji i reklamy interaktywnej DSnet – opracowanie technologii i wdrożenie rynkowe

 

3.  Priorytet/działanie (nr i nazwa):

Priorytet: 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw „Przedsiębiorstwa i Innowacyjność”

Działanie: 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw

 

4. Przedmiot zamówienia:

Oprogramowanie do zarządzania procesami biznesowymi w projekcie zgodnie z poniższą Specyfikacją

(Zadanie 3. Wyposażenie stanowisk pracy w ramach projektu)

- stworzenie modułu ofertowego

- aktualizacja i dostosowanie baz Contact, Projekt, Sales, Team i Warehouse do potrzeb Działu oferującego rozwiązania digital Signage (produkty i rozwiązania systemowe)

- stworzenie modułu serwisowego (zgłoszenia awarii/ewidencja i przepływy urządzeń i podzespołów)

- import danych z systemów obrotu-towarowego

- stworzenie mechanizmów importu z systemu MH,

- stworzenie modułu podzespołów i urządzeń,

- stworzenie mechanizmu RCP,

- stworzenie dodatkowych dedykowanych formularzy usług,

- stworzenie mechanizmów fakturowania produkcji na magazyn,

- stworzenie modułu HelpDesk,

- prezentacja danych działu „O”,

- stworzenie mechanizmu rozliczania zgłoszeń awarii,

- stworzenie mechanizmów integracji monitora/ komputera/ infokiosku,

- stworzenie mechanizmu archiwizacji załączników

 

5. Sposób obliczania ceny ofertowej:

Podane w ofercie ceny powinny być cenami netto i obejmować wszystkie składniki niezbędne do wykonania/ dostarczenia przedmiotu zapytania.

Oferta może zawierać ceny jednostkowe, wymagane jest jednak podanie sumarycznej wartości oferty.

Wartość oferty powinna być określona w PLN..

Cena brutto zostanie obliczona przez dodanie do ceny netto wartości podatku VAT w wys. 22% wartości netto.

Cena powinna być określona przez Dostawcę z uwzględnieniem wszelkich upustów, które oferuje Dostawca.

Cena nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty.

 

 

6. Zakładany termin i miejsce realizacji zamówienia:

Przełom II i III kwartału 2009 w siedzibie Zamawiającego.

 

7. Kryteria oceny ofert

Oferty zostaną poddane ocenie, wg poniższych kryteriów:

- cena – im cena bliższa założonemu przez Zamawiającego budżetowi, tym wyższa punktacja - (waga - 25%)

- funkcjonalność systemowa – im większa zgodność z oczekiwaniami Zamawiającego, tym wyższa punktacja - (waga - 75%)

 

Najlepsza oferta w danym kryterium otrzymuje tyle punktów ile rozpatrzono ofert.

Najgorsza oferta w danym kryterium otrzymuje 1 punkt.

Przykładowo: jeżeli rozpatrzone zostanie 5 ofert najlepsza oferta uzyska 5 punktów, a najgorsza 1 punkt. Pozostałe otrzymają punkty zgodnie z kolejnością w ramach tej skali.

Ocenę ofert w danym kryterium otrzymuje się wg formuły:

Liczba punktów x Waga = Ocena kryterium X

Ocenę całkowitą otrzymuje się poprzez zsumowanie ocen poszczególnych kryteriów.

Ocena całkowita = Ocena kryterium 1 + Ocena kryterium 2

 

8. Miejsce, sposób i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do 18-05-2009 w biurze

Magit sp. z o.o. Psary, ul. Parkowa 11, 51-180 Wrocław,
osobiście, drogą pocztową na powyższy adres, bądź elektroniczną malgorzata.miodowska@magit.pl

 

9. Termin związania ofertą:

Dwa miesiące od daty ostatecznego terminu złożenia oferty.

Pliki do pobrania:

Plik do pobrania

Magit Sp. z o.o., Wrocław, tel. (071) 347 73 30/31, faks (071) 372 94 58, e-mail: magit@magit.pl