strony,www,usługi,sklepy,aplikacje,internetowe,kiosk,kioski, informacyjne,multimedia,prezentacje,infomat,CD,CD-ROM,reklama,marketing, promocja,projektowanie,tworzenie,multimedialne,online,banery,bannery, interaktywne,w internecie,programowanie,wirtualne,ISP,on-line,uslugi,serwisy,witryny,BTL,POS,e-commerce,e-biznes,e-business,b2c,b2b,Wroclaw, Wrocław,Dolny Śląsk,Dolny Slask,dostawca internetu,aplikacje internetowe,prezentacje multimedialne,kioski informacyjne,reklama internetowa,multimedialny,wirtualny,webdesignANKIETA na stanowisko HANDLOWCA do działu sprzedaży materiałów reklamowychPobierz ankietę w formacie *.doc.
Wypełnioną ankietę wraz z CV wyślij na adres: mariuszs@magit.plDane ogólne
 
Imię i Nazwisko: Wiek:  
Adres:  
Telefon:
E-mail
Wykształcenie:
Stan cywilny (liczba dzieci)?
Czy posiada Pan(i) prawo jazdy, samochód (tak/nie, kategoria, marka)?
Dotychczasowe doświadczenie zawodowe ( proszę uwzględnić umiejętności przydatne na stanowisku związanym ze sprzedażą towarów, usług)
Czym zajmuje się Pan/Pani obecnie?
Pana/Pani oczekiwania finansowe:
Motywacja / uwagi:
Znajomość systemów operacyjnych i oprogramowania
(proszę wybrać ocenę 0 - wcale, 5 - biegle)

Umiejętność

Ocena

Uwagi
Windows
Excel
Word
Works
Internet
Corel Draw
Inne

Znajomośc jęz. obcych (wpisać stopień znajomości od 1[słabo] do 5 [biegle])


Ocena

J. angielski
J. niemiecki
J. rosyjski
inne (jakie?) *
 

 


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb związanych z naborem pracowników i współpracowników w firmie Magit.

   © MAGIT 2000