o_firmie kontakt newsletter jezyk sklep
magit
infokioski digital multimedia monitory_dotykowe materialy_reklamowe oznakowanie lokalizacja
Nagrody

medal
medal

Certyfikat
ISO 9001:2008

medal

ISO 14001:2004

medal

Polityka środowiskowa

medal

Polityka Jakości

medal

Archiwum »
Aktualności
2013-11-22
Magit na IV Międzynarodowej Konferencji Digital Signage Trends 2013
więcej »
2013-05-16
Magit i Wroclove Design
więcej »
2013-03-26
Medal Europejski dla Contentu Digital Signage!
więcej »
2013-03-07
MAGIT wspiera konkurs Linguist of the Year 2012.
więcej »
Nasza misja »
nasza_misja

Jesteśmy liderem nowoczesnych mediów. Tworzymy innowacyjną firmę atrakcyjną dla klientów i pracowników.
Nasze wartości to doświadczenie, wiarygodnośc i harmonia w działaniu.dofinansowanie z UE
W związku z inwestycją planowaną do współfinansowania z Funduszy Europejskich w ramach projektu "Zwiększenie efektywności energetycznej obiektu będącego siedzibą firmy" zapraszamy do składania ofert na upublicznione zapytania ofertowe:

Termomodernizacja budynku biurowo-magazynowego MAGIT we Wrocławiu, przy ul. Sołtysowickiej 27 wraz z instalacją systemu fotowoltaicznego z systemem zarządzania energią

Zapytanie dotyczy projektu planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPOWD).
Oś priorytetowa 3. "Gospodarka niskoemisyjna"
Działanie 3.2 "Efektywność energetyczna MŚP"
Typ projektu 3.2.A. "Głęboka modernizacja energetyczna obiektów, w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji)"
Tryb postępowania o udzielenie zamówień: Upublicznione zapytanie ofertowe zgodnie z dokumentacją programową RPOWD, w szczególności na podstawie dokumentu "Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020".

Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Oferty na formularzu ofertowym prosimy składać do 20.07.2016 r. do godziny 16.00, zgodnie z dokumentacją zapytania ofertowego.

Dokumentacja zapytania ofertowego składająca się z:
1. Pełne zapytania ofertowe wraz ze specyfikacją przedmiotów zamówień,
2. Formularz oferty,
3. Audyt energetyczny.
znajdują się na stronie internetowej www.magit.pl .

Z poważaniem
Tomasz Beuch
Arkadiusz Wądrzyk

Pliki do pobrania:
audyt_energ_Magit.pdf
zapytanie ofertowe.pdf
3 Formularz ofertowy.doc

Magit Sp. z o.o., Wrocław, tel. (071) 347 73 30/31, faks (071) 372 94 58, e-mail: magit@magit.pl